COPD (chronic obstructive pulmonary disease)

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten 'chronische bronchitis' en 'longemfyseem'. Het is een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) betekent Chronische Obstructieve Long Ziekte, een langdurige blijvende longziekte met vernauwing van de luchtwegen.

COPD behoort samen met astma tot de obstructieve longziekten. Vóór 1991 gebruikte men voor COPD en astma de gemeenschappelijke term CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen). De reden daarvoor was dat de aandoeningen sterke gelijkenis vertonen voor wat betreft symptomen, ontstaan en verloop.

Oorzaak van COPD

Hoewel genetische aanleg een zekere rol speelt, is de voornaamste oorzaak van COPD roken. Daarnaast kan COPD ook ontstaan door het werken in een omgeving waar de lucht vervuild is met bijvoorbeeld steen-, metaal- of graanstofdeeltjes, door blootstelling aan irriterende stoffen of door overgevoeligheid voor bepaalde prikkels. Daardoor raakt (en blijft) het slijmvlies van de luchtwegen ontstoken.

Symptomen en klachten bij COPD

De symptomen van COPD ontwikkelen zich geleidelijk. Dit uit zich meestal in eerste instantie doordat u sneller kortademig wordt dan uw leeftijdsgenoten en merkt u het eerst op bij lichamelijke inspanning. Ook een langdurig 'rokershoestje' kan een eerste indicator zijn van COPD. Benauwdheid in combinatie met het hoesten zorgt voo langdurige vermoeidheid.

Na verloop van tijd worden de klachten bij COPD erger. De luchtwegvernauwing neemt langzaam toe en de structuur van de longen raakt beschadigt. Hierdoor neemt ook de inhoud van de longen af, waardoor er een hevige verminderde werking van de longfunctie optreed.

Behandeling COPD?

Genezen van COPD is helaas nog niet mogelijk. Met de juiste behandeling en aanpassingen van de levensstijl is het verloop van de ziekte wél te beïnvloeden. De belangrijkste behandeling van COPD is het stoppen met roken.