Wat is astma?

Astma is een veel voorkomende chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen. Kenmerken van astma zijn; ontsteking en vernauwing van de luchtwegen, een vergrote productie van slijm, benauwdheid, hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid.

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen waarbij deze bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde stoffen. Als een astmapatiënt in aanraking komt met deze stoffen, kan er een astma-aanval optreden. Zo'n aanval uit zich in de symptomen; benauwdheid, een beklemmend gevoel op de borst, hoesten, kortademigheid en een piepende ademhaling. De ernst van de klachten kan per persoon verschillen, variërend van licht tot levensbedreigend. Levensbedreigend in gevallen waarbij de persoon met astma weinig tot geen lucht meer kan krijgen.

Astma aanvallen zijn voor iedere persoon verschillend: Sommige mensen hebben dagelijks last van aanvallen, anderen maar heel af en toe. Ook zijn er mensen bij wie het afhankelijk is van het seizoen.

Astma is één van de meest voorkomende chronische ziekten. Het aantal mensen met astma is tussen 1984 en 1997 sterk gestegen, vooral onder kinderen. De periode erna is het aantal ongeveer gelijk gebleven. Volgens het Nationaal Kompas van het RIVM zijn er in Nederland 519.800 mensen met astma. Het aantal kinderen met astma is 115.000 (de laatst bekende cijfers zijn uit 2003). (bron: wikipedia)

Symptomen van astma

  • Verhoogde prikkelbaarheid (hyperreactiviteit) van de luchtwegen.
  • Dit houdt in dat de luchtwegen eerder en sterker reageren op prikkels van buitenaf. Dit kunnen allergische prikkels zijn, bijvoorbeeld stof, huidschilfers van een kat, of pollen van grassen en bomen, maar ook niet-allergische prikkels zoals rook, mist, koude lucht, inspanning, stress en emotie.
  • Aanvallen van benauwdheid
  • Dit komt omdat de longen overvol raken met lucht, die ze niet meer goed kunnen verversen. Tussen de benauwdheidsaanvallen door is de longfunctie normaal, of normaal te krijgen door het gebruiken van bepaalde medicijnen.
  • Hoesten
  • Het hoesten is 's nachts of vroeg in de ochtend vaak het ergst, waardoor u moeite kunt hebben om in slaap te komen. Vaak komt er met het hoesten ook meer slijm mee dan normaal. Hoesten is een natuurlijke reactie van het lichaam om te zorgen dat het slijm loskomt en uitgespuugd of doorgeslikt kan worden.
  • Piepend ademen
  • Piepend ademhalen is een van de meest voorkomende symptomen van astma. Dit komt omdat de luchtpijp en de bronchiën zich vernauwen, doordat de omliggende spiertjes gaan verkrampen.
  • Kortademigheid
  • Kortademig zijn betekent dat u snel buiten adem bent en dan de neiging heeft om naar lucht te happen.